Przejdź do strony: tło intro
Przejdź do strony: zdjęcie 1

Spółki Grupy Sanmar:

Sanmar Sp. z o. o. 
ul. Dąbrowskiego 292, 60-406 Poznań 
NIP: 7831622707, 
REGON: 300442154

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydz. Gospodarczy - KRS o nr: 0000268544, kapitał zakładowy 1 290 000 PLN w pełni opłacony

Przejdź do strony: Spółki grupy Sanmar cd
Przejdź do strony: grupa 1