NEWSROOM

Sprawdź,
co u nas nowego.

26/01/2017

Sanmar na liście laureatów DIAMENTY FORBESA 2017

Już po raz dziesiąty redakcja "Forbes" jednego z najbardziej opiniotwórczych miesięczników gospodarczych w Polsce, opracowała w porozumieniu z wywiadownią gospodarczą Bisnode Polska ranking "Diamentów Forbesa 2017" najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.

 

Znalazły się w nim firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Ranking powstał w oparciu o złozone przez nie w terminie do KRS sprawozdania finansowe. Na tej podstawie wyłoniono przedsiębiorstwa, którym wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności. Aby go uzyskać należało spełnić bardzo wysokie wymagania i wykazać się:

- rentownością

- wysoką bieżącą płynnością

- brakiem zaległości płatniczych

- dodatnim wynikiem finansowm

-  dodatnią wartość kapitałów własnych

- przychodami ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln zł

- średnim wzrostem wartości minimum 15% w ciągu trzech ostatnich lat 

 

O pozycji na liście Diamentów decydował parametr przeciętnego wzrostu wartości. Nagrodzone firmy podzielono na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży tj.:

- firmy małe 5 - 49 mln zł

- firmy średnie 50-250 mln zł

- firmy duże powyżej 250 mln zł

 

Łącznie we wszystkich kategoriach wyłoniono 2.372 podmioty gospodarcze. SANMAR sklasyfikowany został jako przedsiębiorstwo małe.

W naszej kategorii uplasowaliśmy się odpowiednio na:

- 1.112 miejscu w rankingu ogólnopolskim na 1.606 wszystkich podmiotów 

- 144 miejscu w rankingu regionalnym wielkopolskim na 213 wszystkich podmiotów

- nasz przeciętny wzrost wartości za lata 2013 - 2015 wyniósł 21,94 %