Przejdź do strony: Strefa klienta intro
Przejdź do strony: Oferta
Przejdź do strony: Oferta cd
Przejdź do strony: Nasza praca
NASZA FLOTA

Obecnie Sanmar to ponad 200 własnych i zakontraktowanych
zestawów.
Przewoźnicy, z którymi współpracujemy, podlegają
szczegółowym i systematycznym procedurom weryfikacyjnym
obowiązującym w Grupie Sanmar. Pamiętamy, że podstawą
zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług jest
nowoczesna, sprawna technicznie i różnorodna flota.

Przejdź do strony: Zdjęcie 5
Przejdź do strony: Magazynowanie