Przejdź do strony: o nas
Przejdź do strony: O nas intro
Przejdź do strony: grupa sanmar
Przejdź do strony: Nasza Historia
Przejdź do strony: misja i wizja
Przejdź do strony: wizja i misja
Przejdź do strony: wypowiedź 1
Przejdź do strony: Nasze wartośći
Przejdź do strony: wypowiedź 2
CSR

W nasze wartości mocno wpisuje się pomoc innym. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest dla nas martwym sloganem ale prawdziwą 

misją i zobowiązaniem wobec potrzebujących. Dlatego od lat staramy się rzeczowo i finansowo wspierać wybrane inicjatywy.

  • Zdążyć z pomocą

    FUNDACJA DZIECIOM WSPÓLNOTA ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ

    Choroba, wypadek czy niepełnosprawność dziecka to dla wielu rodzin tragedia, nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale też materialnym. Leczenie, zabiegi czy rehabilitacja wiążą się z dużymi kosztami, a publiczna służba zdrowia często nie jest w stanie zapewnić właściwej, bezpłatnej opieki. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ma na celu pomoc w takich właśnie przypadkach. Sanmar od lat wspiera ją finansowo. Liczymy na to, że dzięki naszej pomocy, uśmiech zagościł na twarzy niejednego dziecka.

  • Akademia walki z rakiem

    Problem rosnących zachorowań na nowotwory stał się w ostatnich latach problemem cywilizacyjnym, a choroba ta dotyka coraz większe grono osób, z dziećmi włącznie. Dlatego też zaangażowaliśmy się w pomoc Fundacji "Akademia Walki z Rakiem" jako jej partner. Fundacja wspiera osoby dotknięte chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Sanmar w ramach pomocy współfinansuje seminaria, warsztaty i zajęcia terapeutyczne, organizowane dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin.